Aktuelnosti 

CENTAR ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TLERANCIJU -POLIMLJE PODNIO ZAHTJEV OPŠTINI PRIJEPOLJE

Danas nakon 25 godina od zločina u Štrpcima,  Centar za zaštitu ljudskih prava i tolerancju – Polimlje, podnosi zahtjev Opštini Prijepolje da tablu sa imenima oteteih u Štrpcima, dopuni i sa imenima ostalih žrtva. Zahtjev podržava  50 uticajnih organizacija i pojedinaca iz zemlje i regiona i prenosimo ga u cjelosti

 

Centar za zaštitu ljudskih parava I toleranciju- Polimlje

Center for Protection of Human Rights and Tolerance- Polimlye

Aranđelovačka br.8

31300 Prijepolje

e-mail: humanhasrights@gmail.com

Webpage: www.nasepravo.org

 

 

U povodu obilježavanja 25 godina od otmice dvadeset (20) nevinih građana (18 Bošnjaka, jednog Hrvata i jednog crnca) u stanici  Štrpci a na osnovu stečenih mogućnosti I povoljnog društvenog ambijenta, Centar za zaštitu ljudskih prava I toleranciju – Polimlje upućuje

 

Z A H T J E V

Predsjedniku Opštine Prijepolje, Predsjednici Skupštine Opštine Prijepolje, Načelnici Opštine I Vijeću Opštine Prijepolje

Za dopunu i izmjenu table  sa imenima otetih na spomeniku koji je posvećen otetim u Štpcima a nalazi se u Prijepolju.

 

Sagledavajući sveukupna dešavanja i društvena kretanja na području Opštine Prijepolje smatramo da su se stekli uslovi da se ispavi greška koja je učinjena prilikom usvajanja odluke da se na spomeniku nedužno nastradalim građanima u Štrpcima upišu imena isključivo otetih koji su sa teritorije Opštine Prijepolje.  Kako je to tada bio jedini I zvanični spomenik otetim u Štrpcima smatramo da je učinjena nepravda prema ostalim koji su isto tako bili nedužno oteti I ubijeni a koji nisu imali prebivalište na teritoriji Opštine Prijepolje.

Nije humano prema žrtvama koje su otete iz voza Beograd-Bar u stanici Štrpci u februaru 1993. godine da se djele prema teritoriji baš kao što nije humano žrtve djeliti prema drugim osobenostima I različitostima. Žrtva je žrtva bez obzira na njen identitet, porijeklo, prebivalište.

Stava smo I uvjerenja da je odluka o ispisivanju imena osoba na spomeniku  koje su sa teritorije Prijepolja bila politički motivisana I da je imala skrivenu namjeru umanjiti ozbiljnost I veličinu stravičnog zločina otmice I ubijanja nedužnih građana koji su bez razloga odvedeni Iz voza koji je zaustvaljen u stanici Štrpci.

Na osnovu prethodnog od Vas kao odgovornih u Upravi Opštine Prijepolje zahtjevamo da ispravite grešku koja je učinjena I da budete humani I saosjećajni prema žrtvama I njihovim porodicama I usvojite novu odluku da se ispišu imena svih otetih iz voza u stanici Štrpci 27. februara 1993. godine I da se pored njihovih imena I godine rođenja  upiše I datum kada su pronađeni posmrtni ostaci.

Ovim činom bi ste pokazali da ste kao odgovorni predstavnici vlasti u Opštini Prijepolje, spremni na unapređenje opšteg društvenog ambijenta I da ste odlučni u demokratizaciji I razvijanju tolerancije I suživota u Prijepolju.

 

Organizacije I pojedinci koji su podržali (osobno potpisali ) ovaj zahtjev su:

 

 1. Aleksandar Žolja – Helsinški parlament građana, Banja Luka
 2. Azra Šulić- ORC “DEKAMERON”, Ključ (BIH)
 3. Branisalav Radulović – Udruženje pravnika Crne Gore
 4. Dinko Gruhonjić – Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Novi Sad
 5. Dino Mustafić – filmski reditelj, Sarajevo
 6. dr Eric Gordy – University College London, London (GB)
 7. Dragan Stojković – Savez  antifašista Srbije, Beograd
 8. Dragoljub Vuković – novinar, Podgorica
 9. Duraković Aref – Medžlis  Prijepolje
 10. Duratović Mirsad – Savez logoraša regije Banja Luka
 11. Duška Pejović- novinarka, Podgorica
 12. Esma Drkenda- UŽ “SEKA”, Goražde
 13. Eugen Jakovčić – Dokumenta, Zagreb
 14. Fond za humanirano pravo, Beograd
 15. Frano Piplović – Evropska akademija, Banja Luka
 16. Ivana Spasić- profesor, Beograd
 17. Jakub Durgut – Udruženje građana Bukovice
 18. Jelena Stevančević, Beograd
 19. Jovanka Carević. Zagreb
 20. Jusuf Makarevič – UG “To PeeR”, Doboj
 21. Ljušta Redžep –  Savet za mir I tolernaciju, Kosovska Mitrovica
 22. Maksuma Topalović- UG “Alternativa”, Kakanj
 23. Marica Šeatović- Protiv zaborava , Zagreb
 24. Marko Mirosvljević – Inicijativa mladih za ljudska prava –Srbija, Beograd
 25. Mina Vidaković – SENSE CTP, Pula (HR)
 26. Mirjana Bilopavlović- Centar za podršku I razvoj civilnog društva DELFIN, Pakrac (HR)
 27. Mirjana Galo – “HOMO”, Pula
 28. Mirko Klarin – SENSE CTP, Pula
 29. Nataša Govedarica, Beograd
 30. Nataša Kandić, Beograd
 31. Nela Pamuković- Centar za žene žrtve rata –ROSA, Zagreb
 32. Paula Petričević – filozoftkinja, Kotor
 33. Prof. dr Tonči Kuzmanić, Portorož ( Slovenija)
 34. Prof. dr Zdravko Grebo – emeritus, Sarajevo
 35. Rasim Ibrahimagić- Inicijativa mladih za ljudska prava u Bosni I Hercegovini, Sarajevo
 36. Sabahudin Hajdarević, advokat
 37. Sabina Talović – Otvoreni centar BONA FIDE Pljevlja
 38. Sinan Alić – Fondacija Istina Pravda I Pomirenje, Tuzla
 39. Sonja Biserko – Helsinški odbor za ljuska prava, Beograd
 40. Srđan Sušica, Banja Luka
 41. Staša Zajović- Žene u Crnom, Beograd
 42. Svetlana Šešija –  UG “To PeeR”, Doboj
 43. Svetlana Vuković- Centar za odgovrnu demokratiju, Rudo
 44. Teufika Ibrahimefendić – UG “VIVE ŽENE”, Tuzla
 45. Tranzicijska pravda, odgovornost i sjećanje „TJAR”, Sarajevo
 46. UG, “ALIJANSA MLADIH, Prijepolje
 47. Vlatka Landay, Washington DC
 48. Žarko Puhovski, politolog, Zagreb
 49. Zlatko Dizdarević, novinar I diplomata, Sarajevo
 50. Zoran Pusić – Građanski odbor za ljudska prava, Zagreb

 

 

U Prijepolju                                                                                        Izvršni direktor Centra

27.02.2018. godine                                                                            mr.sc. Alen Duraković

 

 

Povezani članci

Leave a Comment