Dobro došli

Centar za zaštitu ljudskih prava i toleranciju je osnovan kao nestranačko, nepolitičko i neprofitno udruženje čiji je cilj naučno i stručno istraživanje ljudskih prava, obrazovanje i edukacija, razvijanje svesti o sadržini i zaštiti ljudskih prava, tolerancije, međureligijskog i međunacionalnog dijaloga. Naš poseban akcenat je na edukaciji mladih i pripradnika nacionalnih manjina u Srbiji.


Radi ostvarivanja svojih ciljeva Centar naročito:

  • Prikuplja i obradjuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti ljudskih prava;

  • Organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike stručnog obrazovanja u ovoj oblasti;

  • Objavljuje knjige i druge publikacije o ljudskim pravima

  • Organizuje naučne i stručne radnike za rad na naučnim, stručnim i istraživačkim projektima iz domena ljudskih prava;

  • Saradjuje sa univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave ljudskim pravima;

  • Posreduje i vodi pregovore vezano za sukobljene grupe;

  • Inicira i vodi međureligijske, međunacionalne dijaloge u cilju što boljeg suživota i tolerancije.

Pojekti koji su za nama najbolje predstavljaju naše aktivnosti.

Naša parola je da "SVAKI ČOVJEK IMA PRAVO"

Društvene mreže

Partneri