информацияgreen card usaгрин карта сшаиммиграция в сшапереезд в сшагринкарта официальновид на жительство сшавид на жительство сшапаспорт сшаrnmail.ru


O nama

O nama

Dobro došli na zvaničnu web prezentaciju Centra za zaštitu ljudskih prava i toleranciju - Polimlje

 

Centar za zaštitu ljudskih prava i toleranciju je osnovan kao nestranačko, nepolitičko i neprofitno udruženje čiji je cilj naučno i stručno istraživanje ljudskih prava, obrazovanje i edukacija, razvijanje svesti o sadržini i zaštiti ljudskih prava, tolerancije, međureligijskog i međunacionalnog dijaloga. Naš poseban akcenat je na edukaciji mladih i pripradnika nacionalnih manjina u Srbiji.

Centar je osnovan 2008. godine sa ciljem zaštitte i promovisanja ljudskih prava i sloboda. Statutarni ciljevi centra su usmjereni ka ranjivim i marginalizovanim grupama među koje posebno ubrajamo pripadnike nacinalnih manjina, uzimjući u obzir činjenicu da je prostor Polimlja ( Crnogorskog i Srbijanskog ) naseljen pripadnicima nacinalnih manjina koji su u bliskoj prošlosti bili izloženim različitim oblicima diskriminacije.

Naše aktivnosti su usmjerene u pravcu edukacije i istraživanja primjene zakona koji garantuje posebnost nacionalnih manjina ( etničku, vjersku, kulturnu i druge osobenosti).
 Do sada smo realizovali nekoliko istraživačkih projekata u cilju utvrđivanja stvarnog stanja i činjenica koje se odnose na zakonski ali i na stvarni položaj nacionalnih manjina. Rezultati istraživanja su prikazani javnosti na nekoliko okruglih stolova na kojima se govorilo o položaju i pravima nacionalnih manjina, kao i nadležnim državnim ustanovama.

Iza nas su takođe i projekti međureligijskog dijaloga mladih, koji su imali priliku da se bliže upoznaju sa religijama koje imaju svoje pristalice na prostoru Polimlja. Projekat je imao za cilj podizanje svijesti o prisutnosti drugog i drugačijeg a finansiran je od strane Ministarstva vera Republike Srbje.

Centar svoje djelovanje stavlja na preventivnu edukaciju prije svega mladih ali i ostalih grupa, iz oblasti ljudskih prava i sloboda, primjene zakona i zabrani diskriminacje. Mišljenja samo da samo preventivno djelovanje na polju edukcije mladih može smanjiti svakodnevne ispade na polju podsticanja etničke, verske, kulturne mrženje i diskriminacije.

Zbog osobenosti regije u kojoj djelujemo ( Sandzak) posebno se interesujemo za pitanje vjerkog i političkog nasilja, čemu se nažalost posvećuje malo pažnje.

U našim dosadašnjim projektima smo sarađivali sa različitim nevladinim organizacijama kao i sa lokalnom upravom a naša vrata su otvorena i za dalju saradnju na projektima od kojih će građani imati konkretnu korist.

Nadamo se da Vam je ovaj kratak opis dosadašnjeg postojanja Centra predstvaio naše djelovanje i cijeve.

S poštovanjem

Upravni odbor Centra za zaštitu ljudskih prava i toleranciju - Polimlje

Društvene mreže

Partneri