Interaktivna radionica „Prava deteta i evropske integracije“

 

                                                 

 

PROJEKAT:

Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj Uniji

 

 

Projekat se realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, u okviru programa „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“, uz podršku Švedske, kao i Centrom za zaštitu ljudskih prava i toleranciju-Polimlje iz Prijepolja i Ekonomsko – trgovinskom školom iz Prijepolja.

 

 

 

Interaktivna radionica „Prava deteta i evropske integracije“

 

Muzej grada Prijepolja sa početkom u 11h

 

Projekat  Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj Unijise realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, u okviru programa „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“, uz podršku Švedske.

Projekat  ima za cilj da doprinese povećanju podrške građana procesu pridruživanja Srbije EU i transparentnosti tog procesa, da poveća nivo učešća dece, mladih i  organizacija civilnog društava koje se bave decom u praćenju napretka ostvarivanja prava   deteta u procesu pridruživanja Srbije EU u opštinama Zlatiborskog okruga. Projekat se realizuje u svim opštinama Zlatiborskog okruga u saradnji sa organizacijama civilnog društva u periodu od 1. aprila do 30. septembra 2017. godine

 

 

 

RECIMO NE EXTREMIZMU!

Centar za zaštitu ljudskih parava i toleranciju- Polimlje

Ul. Aranđelovačka broj 8.

31300 Prijepolje

webpage: www.nasepravo.org

 

 

Obavjest za medije

 

Dana 30/01/2016. Godine  u organizaciji Centra za zaštitu ljudskih parav I toleranciju – Polimlje iz Prijepolje realizovana je edukativna radionica za učenike srednjih škola (Ekonomsko-trgovinska, Tehnička I Gimanzija) na temu prevencija I prepoznavanje nasilja I extremnog ponašanja. Cilj projekta “Recimo NE extremizmu” koji je podržala Opština Prijepolje jeste da se mladi upoznaju sa sve više izraženim problemom nasilja posebno vršnjačkog kao I primjetnim pojavama extremizma među mladima.  U razgovoru sa učenicima konstatovano je da nasilja u različitim oblicima I intenztetima ima I u školama a posebno je izražen problem elektronskog-sajber nasilja među učenicima. Jedan od načina prevencije I rešavanja problema nasilja uopšteno među mladima jeste I potreba aktivnijeg informisanja mladih kroz škole u sklopu nastavnih predmeta koji tretiraju temu nasilja, kao I potreba edukacije nastavnog osoblja u školama, kako I na koji način da prepoznaju I preventivno djeluju ukoliko primjete nasilje u školi.  Prikazom odabranih video snimaka oblika nasilja razmatrana je uloga I odgovornost nadležnih ustanova u sprečavanju I adekvatnom kažnjavanju nasilnika kao I uloga I važnost preventivnog djelovanja od strane obrazovno-vaspitnih ustanova.

 Pogledati na:

http://prijepolje33.blogspot.rs/2016/01/edukativne-radionice-iz-oblasti.html

http://ppmedia.rs/recimo-ne-ekstremizmu/

 

 

U Prijepolju, 30/01/2016. Godine                                              Odjel za informisanje javnosti

 

        

 

Mladi lideri

DOPIS ELEKTRONSKIM I PRINTANIM MEDIJIMA

 

U sklopu projekta “Škola ljudskih prava- Mladi lideri za ljudska prava  “koju realizuje Centar za zaštitu ljudskih prava I toleranciju – Polimlje iz Prijepolja u subotu  24/02/2015. Godine je realizovan zadnji od tri planirana  modula na temu “Građanski aktivizam, stereotipi I predrasude”

 

Projekat se realizuje u saradnji sa učenicima srednjih škola  ( Ekonosmko-trgovinska, Tehnička I Gimnazija) Cilj nam je da što veći broj mladih pohađa neku od naših edukatvnih radionica I da se upozna sa aktivnostima centra, da se edukuje iz oblasti ljudskih prava i sloboda, građanskog aktivizma I participacije, oblicima diskriminacije I kršenja osnovnih prava I sloboda. Omogćili smo učesnicima da na radionicama neposredno ostvaruju komunikaciju sa našim pravnikom I da direktno pitaju I razgovaraju o  ono što ih interesuje.

 

 

Centar za zaštitu ljudskih prava toleranciju – Polimlje je u saradnji sa organizacijom “Alijansa Mladih”realizovao I radionice sa djecom osnovnoškolskog uzrasta na temu “Stereotipi I predrasude” koje se već drugu godinu za redom realizuju u saradnji sa nekom od osnovnh škola u Prijepoju.

 

Projekat podržava i finansira Opština Prijepolje

 

U Prijepolju 25/01/2015.                                                                                     Odjel za informisanje javnosti

 

 

                    

 

 

 

SVI ZAJEDNO!

UREĐENJE PROSTORA OKO KATOLIČKE KAPELE

 

U subotu 20.juna 2009. godine u saradnji sa Kancelarijom za mlade i ostalim dobrovoljcima Centar za zaštitu ljudskih prava i toleranciju - Polimlje je realizovao akciju čišćenja i uređenja prostora oko katoličke kapele koja se nalazi na obalama Lima. Projekat je podrzan od strane Minisatrstva vera Republike Srbije.

Slike govore više od riječi...

 

                 

Društvene mreže

Partneri