информацияgreen card usaгрин карта сшаиммиграция в сшапереезд в сшагринкарта официальновид на жительство сшавид на жительство сшапаспорт сшаrnmail.ru


SVI ZAJEDNO!

SVI ZAJEDNO!

UREĐENJE PROSTORA OKO KATOLIČKE KAPELE

 

U subotu 20.juna 2009. godine u saradnji sa Kancelarijom za mlade i ostalim dobrovoljcima Centar za zaštitu ljudskih prava i toleranciju - Polimlje je realizovao akciju čišćenja i uređenja prostora oko katoličke kapele koja se nalazi na obalama Lima. Projekat je podrzan od strane Minisatrstva vera Republike Srbije.

Slike govore više od riječi...

 

                 

Društvene mreže

Partneri