информацияgreen card usaгрин карта сшаиммиграция в сшапереезд в сшагринкарта официальновид на жительство сшавид на жительство сшапаспорт сшаrnmail.ru


PRAVA DETETA I EVROPSKE INTEGRACIJE

Interaktivna radionica „Prava deteta i evropske integracije“

Obavjest za medije

 

U petak, 16.6.2017. godine u gradskom muzeju u Prijepolju, održana je interaktivna radionica pod nazivom " Prava deteta i evropske integracije"

Projekat "Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj Uniji se realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, u okviru programa „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“, uz podršku Švedske, kao i Centrom za zaštitu ljudskih prava i toleranciju-Polimlje iz Prijepolja i Ekonomsko – trgovinskom školom iz Prijepolja.

Projekat  ima za cilj da doprinese povećanju podrške građana procesu pridruživanja Srbije EU i transparentnosti tog procesa, da poveća nivo učešća dece, mladih i  organizacija civilnog društava koje se bave decom u praćenju napretka ostvarivanja prava   deteta u procesu pridruživanja Srbije EU u opštinama Zlatiborskog okruga. Projekat se realizuje u svim opštinama Zlatiborskog okruga u saradnji sa organizacijama civilnog društva u periodu od 1. aprila do 30. septembra 2017. godine

 

U Prijepolju, 16.6.2017. godine                                            Odjel za informisanje javnosti

 

           

Društvene mreže

Partneri