INTERAKTIVNA RADIONICA ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA

Završna interaktivna radionica „I ja imam pravo na…“ (iz pregovaračkog poglavlja 23 pridruživanja Srbije  EU) za učenike srednjih škola realizovat će se   29. marta 2018. godine u Prijepolja, sa početkom u 12 časova. Radionicu  organizuje Užički centar za prava deteta u saradnji sa Centrom za zaštitu ljudskih prava i toleranciju – Polimlje i Ekonomsko – trgovinskom školom.

Radionica je prvenstveno namenjena učenicima srednjih škola, ali i svim drugim zainteresovanim građanima. Radionici su prethodile brojne pripremne aktivnosti sa srednjoškolcima, radionice u školi na temu: Prevencija nasilja i prava deteta sa posebnim osvrtom na prava dece i mladih sa invaliditetom.