CENTAR ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TOLERANCIJU – POLIMLJE DONIRAO KNJIGE OSNOVNOJ ŠKOLI U BRODAREVU

Centar za zaštitu ljudskih prava i toleranciju – Polimlje

U sklopu  svojih redovnih aktivnosti unapređenja položaja ljudskih prava i sloboda sa posebnim osvrtom na položaj nacionalnih manjina (Bošnjaka)  u Prijepolju, kao i saradnje sa ustanovama odgovornim za promovisanje kulture i tradicije Bošnjaka „BZK PREPOROD“ iz Sarajeva, donijeta je odluka da se osnovnoj školi „SVETOZAR MARKOVIĆ“ iz Brodareva opština Prijepolje dodijeli

 

                                                                                DONACIJA / POKLON

 

Knjiga, koje će unaprijediti proučavanje i baštinjenje  Bošnjačke književnosti i bosanskog jezika u Prijepolju.

Ova donacija je u cilju unapređenja primjene i proučavanja jezika Bošnjaka, čiji jezik je u službenoj upotrebi u Prijepolju. Zbog nepotpune primjene jezika i neodgovornosti nadležnih ustanova da se pripadnicima nacionalnih manjina omogući izučavanje svog jezika i književnosti, Centar za zaštitu ljudskih prava i toleranciju – Polimlje je u saradnji sa „BZK PREPOROD“ iz Sarajeva, odlučio donirati  knjige, koje će učenicima omogućiti proučavanje i iščitavanje književnosti Bošnjaka uopšteno.Donacija sadrži djela poznatih bošnjačkih pisaca kao i sabranu narodnu poeziju Bošnjaka.

Nadamo se da će ova skromna donacija unaprijediti proučavanje bosanskog jezika kao i to da će učenicima omogućiti upoznavanje sa književnošću Bošnjaka.

U Prijepolju

19/03/2015. godine