JA HOĆU DA ZNAM!

Projekat “JA HOĆU DA ZNAM” koji je finansijski pomognut od strane Opštine Prijepolje ima za cilj da mlade srednjoškolskog uzrasta informiše o osnovnim ljudskih pravima i slobodama. Poseban akcenat stavljen je na problem nasilja i extremnih grupa. Evidentna je činjenica da škola nije dovoljan da bi se mladi inforisali i edukovali kada je u pitanju problme nasilja i ehtremizma, potrebnoje uložiti dodatni angažman prema ovoj grupi kako bi se preventivno djelovalo na problkme suzbijanja nasilja i extremnih grupa.

u sklopu projekta održana su dva susreta učenika srednjih škola iz Prijepolja kojom prilikom je bilo govora o problemu informisanja i edukaciej iz oblasti ljudskih prava i sloboda. Poseban akcenat stavljen je na problme nasilja ali i extremizma. Projekat je osmišljen da je učesnicima u projektu ponudio osnovne naznake prepoznavanja nasilja i kako ga spriječiti i rješavati. također u sklopu porjekta jeste i upoznavanje sa radom javnih ustanova u Opštini Prijepolje (Opština, Sud, Policija, KZM i druge) gdje je jedna grupa učesniika u projektu posjetila i upoznala se sa radom Kancelarije za mlade Opštine Prijepolje.