DONACIJA KNJIGA ZA GRADSKU BIBLIOTEKU

U sklopu svojih redovnih aktivnosti unapređenja položaja ljudskih prava i sloboda sa posebnim osvrtom na položaj Bošnjaka u Prijepolju kao i saradnje sa ustanovama odgovornim za promovisanje kulture i tradicije Bošnjaka „BZK PREPOROD“ iz Sarajeva, donijeta je odluka da se gradskoj biblioteci „Vuk Karadžić“ iz Prijepolja dodijeli

                                                                                                              DONACIJA / POKLON

Knjiga, koje će pomoći proučavanju i baštinjenju bošnjačke književnosti i bosanskog jezika u Prijepolju. Donacija ima za cilj da se pripadnicima nacinalnih manjina čiji jezik je u službenoj upotrebi na teritoriji opštine Prijepolje omogući pristup književnim djelima poznatih bosansko-hercegovačkih pisaca i poznatim djelima bošnjačke književnosti . S tim u vezi Centar za zaštitu ljudskih prava i toleranciju – Polimlje je u saradnji sa „BZK PREPOROD“ iz Sarajeva, odlučio donirati određen broj knjiga, koje će građanima omogućiti proučavanje i iščitavanje književnosti Bošnjaka uopšteno. Donacija sadrži kapitalna djela poznatih bošnjačkih pisaca kao i sabranu narodnu poeziju Bošnjaka. Nadamo se da će ova skromna donacija unaprijediti sveukupni fond biblioteke kao i da će omogućiti građanima a posebno učenicima osnovnih i srednjih škola u Prijepolju, da se bliže upoznaju sa djelima poznatih bošnjačkih književnika.

S poštovanjem

U Prijepolju

31/01/2013. godine