CENTAR ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TOLERANCIJU – POLIMLJE DONIRAO KNJIGE OSNOVNOJ ŠKOLI U VELIKOJ ŽUPI

U sklopu  svojih redovnih aktivnosti unapređenja položaja ljudskih prava i sloboda sa posebnim osvrtom na položaj Bošnjaka u Prijepolju kao i saradnje sa ustanovama odgovornim za promovisanje kulture i tradicije Bošnjaka „BZK PREPOROD“ iz Sarajeva, donijeta je odluka da se osnovnoj školi „DUŠAN TOMAŠEVIĆ – ĆIRKO“ iz Prijepolja dodijeli

 

                                                                                             DONACIJA / POKLON

 

Knjiga, koje će pomoći proučavanju i baštinjenju  Bošnjačke književnosti i bosanskog jezika u Prijepolju.

Ova donacija je u cilju unapređenja primjene i proučavanja jezika Bošnjaka, čiji jezik je u službenoj upotrebi u Prijepolju. Zbog slabe primjene jezika i nemarnosti odgovornih ustanova da se pripadnicima nacionalnih manjina omogući izučavanje svog jezika i književnost, Centar za zaštitu ljudskih prava i toleranciju – Polimlje je u saradnji sa „BZK PREPOROD“ iz Sarajeva, odlučio donirati određen broj knjiga, koje će učenicima omogućiti proučavanje i iščitavanje književnosti Bošnjaka uopšteno. Donacija sadrži djela poznatih bošnjačkih pisaca kao i sabranu narodnu poeziju Bošnjaka.

Nadamo se da će ova skromna donacija unaprijediti proučavanje bosanskog jezika kao i to da će učenicima omogućiti upoznavanje sa književnošću Bošnjaka.

 

U Prijepolju

31/01/2013. godine