Aktuelnosti 

INTERAKTIVNA RADIONICA “I JA IMAM PRAVO…”

Završna interaktivna radionica „I ja imam pravo na…“ (iz pregovaračkog poglavlja 23 pridruživanja Srbije  EU) za učenike srednjih škola održana  je 29. marta 2018. godine u Prijepolja, sa početkom u 12 časova. Radionicu  organizuje Užički centar za prava deteta u saradnji sa Centrom za zaštitu ljudskih prava i toleranciju – Polimlje i Ekonomsko – trgovinskom školom.

Radionica je prvenstveno namenjena učenicima srednjih škola, ali i svim drugim zainteresovanim građanima. Radionici su prethodile brojne pripremne aktivnosti sa srednjoškolcima, radionice u školi na temu: Prevencija nasilja i prava deteta sa posebnim osvrtom na prava dece i mladih sa invaliditetom.

Radionice su vodile pedagoškinja Ekonomsko – trgovinske škole Rondić Alisa i dve profesorice Pjanović Marija I Ćosović Selma.

Ovaj javni događaj se održava u okviru projekta “Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj Uniji“ koji  Užički centar za prava deteta  realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, u okviru programa „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“, uz podršku Švedske. Projekat ima za cilj da doprinese povećanju podrške građana procesu pridruživanja Srbije EU i transparentnosti tog procesa, da poveća nivo učešća dece, mladih i organizacija civilnog društva koje se bave decom u praćenju napretka ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije EU u Opštinama Zlatiborskog okruga. Projekat se realizuje u svim opštinama Zlatiborskog okruga u saradnji sa organizacijama civilnog društva.

Učenici su analizirali prava deteta u pregovaračkom poglavlju 23 pridruživanja Srbije EU. Na završnoj interaktivnoj radionici se govorilo o diskriminaciji, pravima dece, pravima osoba sa invaliditetom, te o akcionom planu za poglavlje 23, na šta se to Srbija obveza da ispuni, šta je do sada uradila, te šta je potrebno još da uradi I ostvari kada je reč o ovom poglavlju. Učenici su aktivno participirali u radionici, govorili o svojim pravima, o diskriminaciji, predrasudama I stereotipima. Učenici su iznosili svoje stavove I mišljenja o pristupu Srbije EU, te je 75% učenika istaklo da smatra da se ništa neće promeniti u Srbiji njenim pristupanjem EU.

Povezani članci

Leave a Comment